3. marts 2013

Manøvre bane

På manøvrebane får du en færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af

forskelligemanøvrer, der forekommer i almindelig færdsel. Dette kan være igangsætning, standsning, forlæns og baglæns kørsel, svingning, vending og parkering ved vejkant og i bås.

Du vil få kendskab til køretøjets manøvreegenskaber og førerens forskellige orienteringsvilkår således, at du lærer at forudse de vanskeligheder, der kan opstå i bestemte situationer. Du lærer hermed at bedømme den risiko du udsætter dig selv og andre for ved, for eksempel, at komme for tæt på et andet køretøj.

[/one_half]