Vejforhold

Du skal være særlig opmærksom når en af nedenstående emner kan eller vil få betydning for din fortsatte kørsel. Men husk, det nærmeste først. Hvis der for eksempel er børn på kørebanen, skal du ikke tænke på et eventuelt kryds længere fremme.

Vejens forløb:

Steder med forringede orienteringvilkår eller hvor du for mindre plads.

Vejens brug:

Hvis du ser eller bliver advaret om anderledes brug af kørebanen, indkøbsgade eller P-gade.

Vejens omgivelser:

Noget ved vejsiden der gør din kørsel på vejen sværere og farligere.

Vejens udstyr:

Noget som gør at du skal passe ekstra på andre trafikanter., især  gående og cyklister.

Vejens type:

Veje med egne regler eller køremåder.

KONTAKT KØRESKOLEN I CENTRUM

Har du spørgsmål omkring din situation i forhold til dit kørekort kan du altid fange os på telefon
20 90 11 11 eller på mail info@koreskolenicentrum.dk

SOCIALE MEDIER